Zdravstvene i savjetodavne usluge koje podupire Grad Rijeka.