Na području grada Rijeke (od Preluka do Pećina) kontrola kakvoće mora provodi se deset puta tijekom sezone kupanja, u razdoblju od mjeseca svibnja do rujna, tj. od početka do kraja sezone kupanja i to na ukupno 21 mjernoj točki.

Poslovi ispitivanja i praćenja kakvoće mora na morskim plažama, povjereni su Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Podizanje kakvoće mora u posljednjih nekoliko godina rezultat je značajnih ulaganja Grada Rijeke u izgradnju sustava sanitarne odvodnje i nastojanja da se na sustav priključi što veći broj objekata.