Na području grada Rijeke (od Preluka do Pećina) kontrola kakvoće mora provodi se deset puta tijekom sezone kupanja, u razdoblju od mjeseca svibnja do rujna, tj. od početka do kraja sezone kupanja i to na ukupno 21 mjernoj točki.

Poslovi ispitivanja i praćenja kakvoće mora na morskim plažama, povjereni su Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Podizanje kakvoće mora u posljednjih nekoliko godina rezultat je značajnih ulaganja Grada Rijeke u izgradnju sustava sanitarne odvodnje i nastojanja da se na sustav priključi što veći broj objekata.

 

Srijeda, 16. ožujak 2011.

Novi autobusni kolodvor kroz javno privatno partnerstvo

Odlukom gradonačelnika, novi autobusni kolodvor na Žabici gradit će se kroz javno privatno partnerstvo, pri čemu će Grad biti nositelj projekta, a privatni partner imat će pravo komercijalne eksploatacije svih sadržaja kompleksa, osim javne garaže i garaže za autobuse kojima će upravljati Rijekapromet.

Više informacija