S ciljem zaštite građana od zaraznih bolesti Grad Rijeka osigurava provođenje mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Mjere DDD) te stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.

Program mjera izrađuje Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, usvaja ga gradonačelnik, na temelju čega se donosi godišnji provedbeni plan. Grad Rijeka je obvezan provoditi DDD mjere na javnim prostorima, no u smanjenju populacije glodavaca i nepoželjnih insekata ispod praga štetnosti veliku ulogu ima i odgovorno ponašanje svih građana.

U pravilu, mjere se provode tijekom proljeća i jeseni, od središta prema periferiji grada.

Dezinfekcija se provodi i tijekom ljeta na javnim plažama i sunčalištima te nakon održavanja manifestacija, a ako se na nekom lokalitetu utvrdi veća količina glodavaca, mjere deratizacije se ponavljaju dok količina glodavaca ne bude svedena na biološki prihvatljiv minimum ispod praga štetnosti. Tijekom sezone pojave komaraca redovito se provode tretmani dostupnih legla komaraca.

Nekoliko dana prije započinjanja provedbe mjera dezinsekcije i deratizacije, najmanje 48 sati prije, izvođač radova je dužan na dobro vidljivim i frekventnim javnim mjestima (oglasnim pločama, predvorjima zgrada, domova zdravlja, komunalnih poduzeća, škola i sl.) izvjesiti tiskanu obavijest s nazivom izvođača, mjestom i vremenom provođenja, sredstvima koja će biti upotrijebljena, mjerama zaštite i opreza, te navedenim protuotrovom za slučaj trovanja.

S ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti, Grad Rijeka snosi troškove provedbe mjera:

  • u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Grada,
  • na grobljima u vlasništvu Grada,
  • na javnim plažama i kupalištima,
  • na javnim prometnim površinama,
  • na ostalim javnim površinama.

Zbog javnozdravstvenih razloga, Grad Rijeka plaća i troškove provedbe mjera u zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih zgrada kao i posebnih dijelova zgrada i dvorišta koje bi trebali snositi sami vlasnici odnosno korisnici navedenih prostora iz sredstava zajedničke pričuve. Naime, troškove provedbe mjera u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici.

Izvođač mjera DDD-a na području grada Rijeke je Dezinsekcija Rijeka.

Nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti primjenom mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (mjere DDD) provodi Komunalno redarstvo.