Grad Rijeka je 2009. godine izradio strateške i konfliktne karte buke cestovnog i pružnog prometa za grad Rijeku.

Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke. Iz navedenog razloga izrađuju se strateške karte buke koje obuhvaćaju samo jedan određeni glavni izvor buke.

Konfliktna karta buke je razlikovna karta buke koja se izrađuje na temelju izrađene strateške karte buke, a iz koje je vidljiva razlika između postojećeg i/ili predviđenog stanja emisije buke i dopuštenih razina buke.

Nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke provodi Komunalno redarstvo.

 

Petak, 20. studeni 2020.

Gradskom vijeću upućen prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu u visini 1.210.161.834 kuna

Riječki je gradonačelnik Vojko Obersnel Gradskom vijeću na usvajanje uputio prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu u visini 1.210.161.834 kuna. Usvojen je i zaključak o pomoći umirovljenicima s najnižim mirovinama, kojima će povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Rijeka podijeliti poklon-bonove  za nabavu namirnica u vrijednosti od 300,00 kuna.

Više informacija