Kvaliteta zraka prati se na državnoj i lokalnoj razini kroz mrežu mjernih postaja, a ti se podaci koriste za praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka i potom za predlaganje i provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka.

Kvalitetu zraka na našem području prati Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, koji rezultate svakodnevno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.