U 2013. godini kakvoća mora na riječkim plažama bila je zadovoljavajuća, s time da je na najvećem broju plaža more izvrsne kakvoće. Do 1. lipnja, kada službeno započinje sezona kupanja, sve plaže bit će spremne za kupače, rečeno na gradonačelnikovom kolegiju,na kojem je ujedno donesena i odluka da će Grad Rijeka financirati obnovu gradskih kartica za sve umirovljenike starije od 65 godina.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, deset mjerenja kakvoće mora Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ na 21 točki u 2013. godini, pokazalo je kako sve plaže udovoljavaju kakvoći mora propisanoj pravilnikom. Svaka plaža ocijenjena je godišnjom i konačnom ocjenom, koja govori o kvaliteti mora u protekle četiri godine. Kad se govori o godišnjim i konačnim ocjenama, većina mjernih točaka ocijenjena je ocjenom izvrsno. Izdvaja se jedino mjerna točka Kantrida – istok, na kojoj je godišnja i konačna ocjena nezadovoljavajuća jer se procjenjuje veći rizik onečišćenja, između ostalog i zbog velikog broja kupača na pripadajućoj plaži. No, kako su hrvatski standardi nešto stroži od europskih, plaža je prema EU direktivi podobna za kupanje.

More na riječkim plažama izvrsne kakvoće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prošlogodišnja mjerenja pokazuju izvrsnu kvalitetu mora za kupanje, a čak ni na plaži koja je dobila nezadovoljavajuću konačnu ocjenu, u 2013. godini nije zabilježen niti jedan loš rezultat. Ovakvim rezultatima možemo biti više nego zadovoljni, budući da se u zaleđu riječkih plaža nalazi grad od 130 tisuća stanovnika, što znači da su ulaganja u izgradnju kolektora koji prikuplja otpadnu vodu, rezultirala ovako visokom kvalitetom mora,” kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Što se tiče priprema plaža za sezonu kupanja, za održavanje 22 plaže Grad Rijeka će u 2014. godini izdvojiti gotovo 3,5 milijuna kuna, što uključuje građevinske radove i utrošak vode, čišćenje plaža, čišćenje mora te privremene priključke i utrošak struje. Prije svake sezone kupanja dohranjuju se plaže, a od radova iz 2014. godine Dragan Blažević iz Odjela za komunalni sustav izdvojio je sanaciju sunčališta na plaži Grčevo, postavu dizalice za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj te sanaciju prolaza uz more na plaži Vila Nora do plaže Ploče, kojim su sada dvije plaže povezane. Održavanje uključuje i svakodnevno čišćenje plaža od 1. lipnja do 15. rujna. Ponuda sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja bit će na razini prošle godine.

Kako bi se zadržala dostignuta kvaliteta usluge na plaži za osobe s invaliditetom Kostanj, Grad Rijeka će u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna osigurati dežurstvo spasioca, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 50 tisuća kuna.
Plaža Kostanj i plaža Ploče ispod Bazena Kantrida i ove su godine dobile Plavu zastavu.

27. gradonacelnkov kolegij 27. svibnja 2014.

Financiranje izrade gradske kartice za umirovljenike 65+
S obzirom na to se radi o osjetljivoj skupini stanovništva, Grad Rijeka će s 5 kuna po umirovljeniku za oko 19.000 građana financirati zamjenu gradskih kartica, koje ističu u lipnju, a za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 95 tisuća kuna. Nova kartica koju korisnici budu dobili vrijedit će iduće tri godine. Radi se o beskontaktnim karticama, kojima se trenutno umirovljenici koriste u javnom gradskom prijevozu, a koje će od rujna, kako je naglasio gradonačelnik Obersnel, moći koristiti kao članska iskaznica Gradske knjižnice Rijeka, za plaćanje parkinga Rijeka prometa te kao prepaid kartica za plaćanje usluga na većem broju prodajnih mjesta, između ostaloga na kioscima Tiska i iNovina.

Nova pravila korištenja poslovnog prostora u mjesnoj samoupravi
Gradskom vijeću upućen je prijedlog nove Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke. Odredbe nove Odluke ostaju na tragu postojećih odredbi pa je tako, između ostalog, i nadalje predviđeno da se prostor daje na privremeno ili povremeno korištenje uz naknadu, a u iznimnim slučajevima i bez naknade. Za razliku od postojećih odredbi, više nije predviđena mogućnost korištenja prostora za aktivnosti političkih stranaka bez naknade, a samo se onim udrugama i grupama građana čije aktivnosti su od neposrednog i osobitog interesa za promidžbu Grada može odobriti korištenje prostora u trajanju dužem od četiri sata mjesečno. U odnosu na raniju Odluku više nije predviđeno davanje prostora na korištenje u svrhu organizacije proslava i sličnih namjena. Cijene za korištenje prostora kreću se u rasponu od 0,60 do 1,20 kuna ovisno o namjeni korištenja.

Nastavak projekta Volim Hrvatsku – Volim Rijeku
I u 2014. godini u sklopu projekta “Volim Hrvatsku – Volim Rijeku”, koji se provodi u cilju podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja turističkog prostora i zaštite okoliša, u suorganizaciji Grada Rijeke održat će se akcije “Više cvijeća, manje smeća”, “Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor” i “Naj – Naj”.