Udruge koje provode preventivne i terapijske programe, edukacije i javne kampanje s ciljem pružanja pomoći oboljelima i osvješćivanja javnosti

 • Udruga Nada – prevencija i rano otkrivanje raka dojke
 • Udruga Hepatos – Hepatitis i moj dom – život bez stigme
 • Udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika – Edukacija građana – bubrežni bolesnici
 • Udruga oboljelih od celijakije – edukacija oboljelih – celijakija
 • Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke
 • Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ
 • Udruga invalida rada
  – Društvo multiple skleroze PGŽ
  – Udruga slijepih PGŽ
  – Udruga gluhih i nagluhih PGŽ
  – Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka
  – Plivački klub “Forca”
  – Društvo športske rekreacije “Carolina 3, 2, 1”
  – Okolo na Okolo – Centar za ranu intervenciju
  – Udruga za skrb autističnih osoba
  – Udruga “Dira Rijeka”
  – “Sunce” Udruga roditelja za pomoć mentalno retardiranim osobama i osobama s cerebralnom paralizom
  – Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rijeka
  – Udruga za sindrom Down-21
  – Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka – program terapijskog jahanja
  – Udruga za mlade i studente s invaliditetom PGŽ “Znam”
  – Udruga za kibernetiku psihoterapije
  – Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa Hepatos Rijeka
  – Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika PGŽ
  – Udruga oboljelih od celijakije PGŽ
  – Liga protiv raka PGŽ
  – Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka
  – Udruga Terra
  – Klub liječenih alkoholičara “Zamet”
  – Klub liječenih alkoholičara “Zamet 2”
  – Klub liječenih alkoholičara “Novi život”
  – Klub liječenih alkoholičara “Riva”
  – Klub liječenih alkoholičara “Centar”
  – Udruga za zaštitu obitelji (U.Z.O.R.)
  – Hrvatski Crveni križ – Društvo Crvenog križa PGŽ
  – Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka
  – Humanitarna udruga Merhamet
  – Društvo športske rekreacije “Patak”
  – Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Rijeka
  – Hrvatsko zdravstveno društvo za povijest zdravstvene kulture
  – Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci – FOSS MedRi
  – Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska – CroMSIC
  – Udruga “Zdrav život”
  – Udruga “I…..djeci s ljubavlju” Rijeka
  – Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza”
  – Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić” Rijeka