Cilj programa je kontinuiranom edukacijom osposobiti što veći broj učenika jer pravodobna i na pravilan način pružena prva pomoć spašava život.

Glavne aktivnosti programa sastoje se u organiziranim tečajevima prve pomoći za učenike osnovnih škola u kategorijama podmlatka (od VI. do VIII. razreda), te za učenike srednjih škola u kategorijama mladeži.

Tečajevi se organiziraju u Domu Crvenog križa i u školama.

 

Utorak, 25. lipanj 2024.

Rijeka domaćin međunarodnog summita mladih na temu „Mladi i zajednica“

Od 24. do 29. lipnja u Rijeci se održava Rijeka Annual International Youth Summit – RAIYS, međunarodni summit mladih na kojem sudjeluje 50-ak mladih koji će na temu mladi i zajednica sudjelovati u brojnim radionicama i programima s ciljem otvaranja dijaloga o miru i kreativnosti kroz aktivnosti koje motiviraju i osnažuju mlade da budu aktivni građani.

Više informacija