Cilj programa je kontinuiranom edukacijom osposobiti što veći broj učenika jer pravodobna i na pravilan način pružena prva pomoć spašava život.

Glavne aktivnosti programa sastoje se u organiziranim tečajevima prve pomoći za učenike osnovnih škola u kategorijama podmlatka (od VI. do VIII. razreda), te za učenike srednjih škola u kategorijama mladeži.

Tečajevi se organiziraju u Domu Crvenog križa i u školama.

 

Ponedjeljak, 14. prosinac 2020.

Upisi u 16. Školu klizanja

Grad Rijeka u suradnji s Domom mladih organizira 16. školu rekreativnog klizanja na klizalištu “Morska pahuljica” na Gatu Karoline Riječke.

Više informacija