S ciljem omogućavanja veće dostupnosti zdravstvene zaštite građanima, Grad Rijeka sukladno svojim financijskim mogućnostima prati rad zdravstvenih ustanova koje skrbe o našim građanima kroz ulaganja u objekte i opremu.

Dom zdravlja PGŽ i KBC-a Rijeka zakupac su niza prostora koji su u vlasništvu Grada Rijeke, koji ih daje u zakup uz minimalnu naknadu.