S ciljem omogućavanja veće dostupnosti zdravstvene zaštite građanima, Grad Rijeka sukladno svojim financijskim mogućnostima prati rad zdravstvenih ustanova koje skrbe o našim građanima kroz ulaganja u objekte i opremu.

Dom zdravlja PGŽ i KBC-a Rijeka zakupac su niza prostora koji su u vlasništvu Grada Rijeke, koji ih daje u zakup uz minimalnu naknadu.

 

Utorak, 20. srpanj 2010.

Utvrđene cijene produženog i cjelodnevnog boravka u riječkim osnovnim školama

U idućoj školskoj godini 25 riječkih osnovnih škola organizirat će Program produženog i cjelodnevnog boravka za 2122 učenika u 88 skupina. Za svu djecu prvih razreda ta će usluga biti besplatna dok će se za dio troškova rada učitelja koji izvodi program produženog i cjelodnevnog boravka učešće sufinanciranja roditelja kretati u iznosu od 100 do 320 kuna, ovisno o dohotku po članu kućanstva.

Više informacija