Kampanja, koja je namijenjena svim kategorijama građanstva, provodi se kontinuirano od 2010. godine. Cilj je promocija zdravog načina života, kao način prevencije mnogih ozbiljnih bolesti današnjice. Poseban naglasak daje se kretanju tj. tjelesnoj aktivnosti općenito i zdravoj prehrani.

U sklopu kampanje provode se razne aktivnosti, od kojih su već prepoznatljive “Art molo longo” i “U tenisicama na posao”.

Više o kampanji na službenim facebook stranicama “Rijeka u kretanju” .