Mobilni palijativni timovi djeluju u sklopu Hospicija “Marija K. Kozulić” kao dislocirani centar Doma zdravlja PGŽ. Timovi pružaju potpunu palijativnu skrb osobama oboljelima od neizlječive bolesti u njihovom domu. Skrb uključuje olakšavanje fizičke boli, liječenje ostalih pratećih simptoma i zdravstvenih problema te pružanje psihosocijalne podrške oboljeloj osobi.

Projekt mobilnih palijativnih timova, prvi takav na području Hrvatske, započet je 2008. godine u suradnji Doma zdravlja PGŽ-a, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

 

Četvrtak, 30. siječanj 2020.

Međunarodni stručni skup – Unikatnost britanske palijativne skrbi; riječko – londonski hospicijski mostovi

U organizaciji Riječke nadbiskupije i riječkog Hospicija “Marija Krucifiksa Kozulić”, u Rijeci se povodom 7. godišnjice rada i postojanja prvog hrvatskog hospicija, u petak 31. siječnja 2020. god. održava Međunarodni stručni skup pod nazivom Unikatnost britanske palijativne skrbi; riječko – londonski hospicijski mostovi.

Više informacija

Srijeda, 5. travanj 2017.

Tribina za građane: Smrt kao dio kulturnog života

“Smrt kao dio kulturnog života” naziv je prve tribine u ciklusu tribina “Ona riječ na s…”, kojim će se u javnosti otvoriti tema smrti kao dijela životnog ciklusa , koja je i danas tabu tema. Na prvoj tribini, koja će se održati 6. travnja 2017. godine, od 18 do 19 i 30 sati, u Gradskoj…

Više informacija

Četvrtak, 31. ožujak 2016.

Potpisan ugovor o financiranju Hospicija

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel i ravnateljica Hospicija Daniela Orbanić potpisali su Ugovor o sufinanciranju između Grada Rijeke i Hospicija „Marije K. Kozulić“ kojim će Grad Rijeka u 2016. godini za redovnu djelatnost Hospicija “Marija Krucifiksa Kozulić” osigurati iznos od 200.000,00 kuna.

Više informacija