Mobilni palijativni timovi djeluju u sklopu Hospicija “Marija K. Kozulić” kao dislocirani centar Doma zdravlja PGŽ. Timovi pružaju potpunu palijativnu skrb osobama oboljelima od neizlječive bolesti u njihovom domu. Skrb uključuje olakšavanje fizičke boli, liječenje ostalih pratećih simptoma i zdravstvenih problema te pružanje psihosocijalne podrške oboljeloj osobi.

Projekt mobilnih palijativnih timova, prvi takav na području Hrvatske, započet je 2008. godine u suradnji Doma zdravlja PGŽ-a, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.