“Smrt kao dio kulturnog života” naziv je prve tribine u ciklusu tribina “Ona riječ na s…”, kojim će se u javnosti otvoriti tema smrti kao dijela životnog ciklusa , koja je i danas tabu tema.

Na prvoj tribini, koja će se održati 6. travnja 2017. godine, od 18 do 19 i 30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16 (Rijeka) prof. dr. sc. Amir Muzur govorit će o tome zašto je smrt tabu tema, prof. dr. sc. Karmen Lončarek o tome kako govoriti o smrti, a mr. sc. Daina Glavočić o kulturnom blagu riječkih groblja.

Ciklus od šest tribina obuhvatit će i teme biološkog testamenta, volontera u palijativnoj skrbi, prava na smrt kao ljudskog prava, duhovnosti u palijativi te razmišljanja Ivana Ilicha u teoriji i praksi.

Organizatori su ciklusa tribina, koje će se odvijati u razdoblju od travnja do listopada 2017. godine, Katedra za društvene i humanističke znanosti, Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Centar za palijativnu skrb Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Više informacija o ciklusu tribina: Program tribina Ona riječ na s…