Kronične degenerativne bolesti spadaju u najčešće bolesti današnjeg stanovništva u svijetu. Među tim bolestima najčešće su osteoporoza i šećerna bolest, a posljedice ovih bolesti su visoki invaliditet i smrtnost. Dokazano je da su kretanje, vježbanje i tjelesna aktivnost u cjelini vrlo važni u sprječavanju nastanka, ali i pogoršavanja odnosno napredovanja spomenutih bolesti. U tu svrhu Medicinski fakultet u Rijeci, uz potporu Grada Rijeke organizira vježbanje pod stručnim vodstvom za žene starije od 50 godina koje pate od osteoporoze, osteopenije ili šećerne bolesti u mjesnim odborima Bulevard, Podvežica, Sveti Nikola (trenutno obustavljeno zbog situacije s Covid 19)  i Kantrida.

Osnovne aktivnosti projekta su ispunjavanje upitnika o prehrani i kvaliteti života, antropometrijska mjerenja, određivanje šećera u krvi i vitamina D, testiranje gustoće koštanog sustava, mjerenje krvnog tlaka, testiranja puslmetrom, vježbanje. Žene organizirano vježbaju pod stručnim vodstvom terapeuta u prostorima određenih mjesnih odbora (zagrijavanje i hlađenje, aerobno vježbanje, vježbe s bućicama) i brzo hodaju.

Kontakt: Zavod za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, tel. 051/651-166; e-mail: dragica.bobinac@medri.uniri.hr