Promocija pravilne prehrane od prvog dana života jedan je od važnijih prioriteta Grada Rijeke.