Promocija pravilne prehrane od prvog dana života jedan je od važnijih prioriteta Programa zaštite zdravlja Grada Rijeke.