Grad Rijeka osnivač je Psihijatrijske bolnice Lopača a surađuje i sa svim važnijim zdravstvenim ustanovama na svom području.

Važnije zdravstvene ustanove u Rijeci

Suradnja Grada Rijeke sa zdravstvenim ustanovama

Grad Rijeke pruža financijsku potporu zdravstvenim ustanovama pri uređenju prostora, nabavi medicinske i nemedicinske opreme i cjeloživotnom obrazovanju stručnjaka. Uz to, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama građanima se osiguravaju pojedine zdravstvene djelatnosti koje im inače ne bi bile dostupne (npr. posebna dežurstva liječnika). Grad, također, podupire pojedine programe i projekte koje predlažu te ustanove i surađuje sa stručnjacima na izradi edukativno-promotivnih publikacija.

 

Ponedjeljak, 30. rujan 2019.

U rad puštena nova angiosala na Sušaku

Na Zavodu za kardiovaskularne bolesti KBC-a Rijeka u rad je puštena nova polivalentna angiosala za intervencijske radiološke procedure, čime je završena detaljna rekonstrukcija prostora i zamjena prve angiosale stare 20-ak godina.

Više informacija