Program zaštite zdravlja Grada Rijeke usmjeren je i na prevenciju i suzbijanje invaliditeta kod građana odnosno na programe koji djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom pomažu u rehabilitaciji i povećanju kvalitete svakodnevnog života.