Kao Grad koji nastoji biti prijatelj djeci, a i zdravlje stanovnika smatra jednim od svojih prioriteta, u suradnji sa znanstvenicima s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ispitani su određeni oblici zdravstvenih ponašanja djece osnovnoškolske dobi (od 1. do 8. razreda) s ciljem učinkovitijeg planiranja aktivnosti usmjerene k prevenciji zdravstveno rizičnih ponašanja i njihovih negativnih posljedica te promociji ponašanja korisnih za zdravlje djece.

Podaci o ponašanjima koja zdravlju mogu koristiti ili štetiti prikupljani su od prosinca 2008. do kraja siječnja 2009. na reprezentativnom uzorku od 500 djece osnovnoškolske dobi u Rijeci. Ispitivanje je provedeno anonimno i uz pristanak roditelja. Za djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole odgovore su davali roditelji (uglavnom majke), a djeca od petog do osmog razreda samostalno su odgovarala na pitanja iz anketnog upitnika.

Na temelju dobivenih rezultata, u suradnji s Katedrom za hranu i prehranu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci, izrađena je brošura “Jedi kao ja” s preporukama o pravilnoj prehrani djece osnovnoškolske dobi.