Zdravstvene usluge za osobe s invaliditetom

Program zaštite zdravlja Grada Rijeke usmjeren je na prevenciju i suzbijanje invaliditeta kod građana. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije osobe s invaliditetom čine oko 10% stanovništva svijeta. Zbog specifičnosti njihovih potreba u Rijeci postoje različite zdravstvene usluge namijenjene invalidima kako s ciljem prevencije daljnjih oštećenja zdravlja tako i s ciljem održavanja što je moguće veće kvalitete njihova života.

U nastavku je popis s dostupnim opisima različitih zdravstvenih usluga koje se nude djeci i odraslim osobama s posebnim potrebama i invaliditetom.

Socijalne usluge

Različite socijalne usluge koje su u Rijeci dostupne invalidima i djeci s posebnim potrebama obuhvaćaju rehabilitaciju, odnosno psihosocijalnu podršku i ranu intervenciju kojima se potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina.

Ovdje su opisane neke od socijalnih usluga za osobe s invaliditetom. Više je moguće doznati u kontaktima s pojedinačnim udrugama koje se bave djecom s posebnim potrebama ili odraslim osobama s invaliditetom.