Glavni cilj provedbe ovog projekta je djeci sa neurorazvojnim teškoćama i neurorizikom koja nisu obuhvaćena institucionalnom skrbi omogućiti da u najvećoj mogućoj mjeri razviju svoje motoričke, intelektualne i socijalne vještine kako bi izrasli u zadovoljne sigurne i samopouzdane osobe.

Kroz radnoterapijske programe djeluje se na tri ključna područja svakodnevnog života (samozbrinjavanje, slobodno vrijeme i produktivnost). Kroz fizioterapijski pristup želi se na tehnikama i principima neurorazvojne terapije kod neurooštećene djece ostvariti njihov maksimalni potencijal, kao preduvjet funkcionalnosti.

Projekt uključuje direktni terapeutski rad s djecom uz primjenu radnoterapijskih i fizioterapijskih metoda i tehnika za ranu razvojnu intervenciju; rad sa roditeljima kroz provođenje programa “Mama dijete” kroz koji će se osposobiti roditelji da u svakodnevnim životnim situacijama provode naučene postupke; davanje podrške roditeljima u rješavanju određenih socijalnih prava i mogućnosti kroz savjetovalište za roditelje te davanje podrške djetetu, roditelju i stručnjacima u predškolskom i školskom odgoju za što uspješniju integraciju u redovni sustav. Program se provodi od 2009. godine.

Ambulanta služba nalazi se u sklopu Domu zdravlja PGŽ na Zametu, Bože Vidasa 16a, Rijeka.

Više informacija na stranicama Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica.

 

Ponedjeljak, 15. svibanj 2023.

Okrugli stol „Obitelj u centru prostora podrške“

U sklopu europskog projekta „ProstoRi podrške – program savjetovališta u zajednici“ u zgradi Grada Rijeke održan je okrugli stol „Obitelj u centru podrške“ s ciljem poticanja na konstruktivnu raspravu o sinergijskim načinima odgovora stručnjaka na potrebe obitelji u zajednici.

Više informacija