Glavni cilj provedbe ovog projekta je djeci sa neurorazvojnim teškoćama i neurorizikom koja nisu obuhvaćena institucionalnom skrbi omogućiti da u najvećoj mogućoj mjeri razviju svoje motoričke, intelektualne i socijalne vještine kako bi izrasli u zadovoljne sigurne i samopouzdane osobe.

Kroz radnoterapijske programe djeluje se na tri ključna područja svakodnevnog života (samozbrinjavanje, slobodno vrijeme i produktivnost). Kroz fizioterapijski pristup želi se na tehnikama i principima neurorazvojne terapije kod neurooštećene djece ostvariti njihov maksimalni potencijal, kao preduvjet funkcionalnosti.

Projekt uključuje direktni terapeutski rad s djecom uz primjenu radnoterapijskih i fizioterapijskih metoda i tehnika za ranu razvojnu intervenciju; rad sa roditeljima kroz provođenje programa “Mama dijete” kroz koji će se osposobiti roditelji da u svakodnevnim životnim situacijama provode naučene postupke; davanje podrške roditeljima u rješavanju određenih socijalnih prava i mogućnosti kroz savjetovalište za roditelje te davanje podrške djetetu, roditelju i stručnjacima u predškolskom i školskom odgoju za što uspješniju integraciju u redovni sustav. Program se provodi od 2009. godine.

Ambulanta služba nalazi se u sklopu Domu zdravlja PGŽ na Zametu, Bože Vidasa 16a, Rijeka.

Više informacija na stranicama Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica.

 

Utorak, 24. ožujak 2020.

Obavijest svim korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke

Kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitio zdravlje građana Rijeke u vrijeme epidemije bolesti COVID19 (korona virus) u Republici Hrvatskoj, Grad Rijeka će građanima koji ostvaruju socijalna prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi iznimno produžiti trajanje postojećih prava do 31. svibnja 2020.

Više informacija