Program inkluzije socijalno ugrožene djece

Moje mjesto pod suncem – program inkluzije socijalno ugrožene djece Udruge Centar za kulturu dijaloga je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja, koji žive u nepovoljnijim životnim  prilikama, osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u aktivnostima koje im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti.

Aktivnosti koje se pružaju djeci podijeljene su na unutarnje i vanjske aktivnosti. Unutarnje aktivnosti su pomoć u učenju, informatika, kreativna radionica, kulinarska radionica, ples, gluma, dnevni boravak. Vanjske aktivnosti su: radionice održivog razvoja, izleti, posjet muzejima, kazalištima, kinima, izložbama i primjerenim događanjima.

Dugoročan očekivani učinak za zajednicu je smanjenje prijenosa siromaštva s generacije na generaciju i smanjenje ovisnosti o sustavu socijalne skrbi jačanjem najslabijih karika društva, te stvaranjem produktivnih i radno aktivnih mladih ljudi koji će doprinositi razvoju lokalne sredine, a ne joj biti na teret.