Projekt se provodi kontinuirano od 2009. godine. Doprinos projekta, kojeg su djeca prozvala Tete Pričalice, vidljiv je u smanjenju negativnog učinka hospitalizacije djece i pozitivnom ozračju unutar bolnice kojega kreiraju volonteri.

Volonteri didaktičkim i edukativnim interaktivnim materijalima svakodnevno pričaju ili čitaju djeci priče prije odlaska na počinak. Pričanje izabranih priča i bajki može djeci pomoći u oslobađanju potisnutih i/ili neprihvaćenih emocija u svakodnevnom životu, a napose u uvjetima njihove hospitalizacije. Problemske slikovnice mogu pomoći u rješavanju manjih problema, jer slušajući i gledajući situacije u kojima su imaginarni junaci uspjeli prebroditi životne probleme, djeca se uče nositi s vlastitim problemima.