Pomoć Caritasa uključuje podjelu hrane, odjeće, ogrjeva, namještaja, ortopedskih i medicinskih pomagala, plaćanje režija ili drugih troškova, kumstva na daljinu.

Više na internetskim stranicama Caritasa Riječke nadbiskupije.