Dnevni boravak Doma za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, započeo je radom 1. rujna 2013. godine. Cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete života osoba s mentalnim teškoćama, njihove resocijalizacije i uključivanja u život zajednice, te podrška obiteljima.

Dnevni boravak djeluje u gradskom prostoru na adresi Josipa Završnika br.2.

U financiranju ovog projekta sudjeluju Ministarstvo socijalne politike i mladih kao osnivač Doma Turnić, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka.

Dnevni boravak pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka za maksimalno 20 korisnika. Radno vrijeme je radnim danom od 7 do 17 sati, a korisnicima je osigurana prehrana (doručak i ručak), održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, njega, radne aktivnosti, učenje aktivnosti svakodnevnog života, psihosocijalna potpora i rehabilitacija, organiziranje slobodnog vremena te druge usluge ovisno o potrebama i izboru korisnika. Usluge korisnicima pruža rehabilitator, medicinska sestra i njegovateljica. Prema cijeni dogovorenoj s Ministarstvom socijalne politike i mladih, troškovi poludnevnog boravka iznose 500,00 kuna, a cjelodnevnog 1.000,00 kuna mjesečno. Korisnicima se usluga dnevnog boravka priznaje temeljem rješenja centra za socijalnu skrb nadležnog prema prebivalištu korisnika.

Više na internetskim stranicama Doma za psihički bolesne odrasle osobe Turnić.

 

Utorak, 4. ožujak 2014.

Dobro organiziran prijevoz osoba s invaliditetom

Grad Rijeka već 15 godina u suradnji s Autotrolejem osigurava javni prijevoz osobama s invaliditetom, za što će se u ovoj godini izdvojiti 530 tisuća kuna, s time da je ovaj oblik prijevoza tek dio dobro organizirane mreže prijevoza za osobe s invaliditetom u Rijeci, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Donesene su i odluke o potpori kampanjama očuvanja oralnog zdravlja najmlađih te ispravne upotrebe antibiotika.

Više informacija