Dom za starije i nemoćne osobe Kantrida pruža usluge organiziranog stanovanja pokretnim, djelomično pokretnim i nepokretnim starijim osobama, koji nisu u mogućnosti živjeti u vlastitim kućanstvima. Pored usluga koje se nude korisnicima na smještaju u ustanovi, razvijeni su različiti oblici usluga za starije i nemoćne osobe u njihovom vlastitom domu i obiteljima – pomoć u kući, dostava obroka, alarmni sustav “Halo-pomoći” te klubovi starijih osoba.

U sklopu Socijalnog programa Grada Rijeka socijalno ugroženi građani mogu, ispunjavaju li određene uvjete, ostvariti pravo na:

U sklopu programa i projekata socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, Grad Rijeka podupire djelovanje klubova starijih osoba.

Više na internetskim stranicama Dom za starije i nemoćne osobe PGŽ “Kantrida” Rijeka i Penzići Rijeka.