“Merhamet” je dobrotvorno društvo koje se skrbi za materijalne potrebe vjernika, osobito siromašnih. Grad Rijeka osigurava društvu “Marhamet” prostor bez naknade za skladište za distribuciju humanitarne pomoći.

 

Četvrtak, 31. prosinac 2020.

Trgovačka i komunalna društva Grada Rijeke osigurala za pomoć Petrinji, Sisku i Glini dodatnih 400 tisuća kuna

Nakon što je Grad Rijeka već osigurao 400 tisuća kuna iz gradskog proračuna za pomoć gradovima koji su najviše pogođeni razornim potresom, gradska komunalna i trgovačka društva su u istu svrhu zajednički osigurala dodatnih 400 tisuća kuna čime Rijeka gradovima Petrinji, Glini i Sisku šalje ukupno 800 tisuća kuna pomoći.

Više informacija

Utorak, 24. ožujak 2020.

Obavijest svim korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke

Kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitio zdravlje građana Rijeke u vrijeme epidemije bolesti COVID19 (korona virus) u Republici Hrvatskoj, Grad Rijeka će građanima koji ostvaruju socijalna prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi iznimno produžiti trajanje postojećih prava do 31. svibnja 2020.

Više informacija