“Merhamet” je dobrotvorno društvo koje se skrbi za materijalne potrebe vjernika, osobito siromašnih. Grad Rijeka osigurava društvu “Marhamet” prostor bez naknade za skladište za distribuciju humanitarne pomoći.