Kuća utočišta dnevni je centar za beskućnike i ostale marginalizirane osobe grada Rijeke. Izgrađena je 2007. godine u sklopu samostana sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog (Ulica dr. Frana Kresnika 15). Od godine 2017. program dnevnog centra provodi Udruga Depaul Hrvatska, u suradnji sa sestrama milosrdnicama.

Kuća je izgrađena s ciljem pomaganja osobama koji su se zbog teških uvjeta života našli na margini društva (nezaposlenost, psihička bolest, ovisnost, beskućništvo), a svakog dana osigurava usluge prehrane (tri obroka dnevno), higijene, dnevnog boravka, psihosocijalne pomoći i savjetovanja, a također nudi zdravstvene usluge, pravno savjetovanje, usluge vanjskog rada, kao i duhovne pomoći te ostale usluge.

Više na internetskim stranicama Udruge Depaul Hrvatske.