Kuća utočišta jedna je od djelatnosti Družbe sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog, a djeluje kao jedna od Caritasovih ustanova. Osnovana je s ciljem pomaganja osobama koji su se zbog teških uvjeta života našli na margini društva (nezaposlenost, psihička bolest, ovisnost, beskućništvo), a svakog dana osigurava besplatan ručak.

Više na internetskim stranicama Kuće utočišta Družbe sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog.