Direktni korisnici su osobe s mentalnom retardacijom koje nisu smještene u ustanove socijalne skrbi starije od 21. godine. Aktivnosti se provode uz stručnu pomoć tijekom radnog tjedna kroz organizirani dnevni boravak u prostorijama udruge.

Program podrazumijeva pomoć u svladavanju svakodnevnih vještina, uključivanje u radne aktivnosti te organizaciju slobodnog vremena. Glavni cilj programa je poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji; prevencija institucionalizacije za odrasle osobe s invaliditetom te senzibilizacija javnosti o potrebama i načinu življenja osoba s invaliditetom.

Više na internetskim stranicama Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom (Klub Srce)