Programske aktivnosti usmjerene su na ciljane skupine u riziku od socijalne isključenosti  te potiču prevenciju institucionalizacije.

U sklopu programa Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja Pegaz pokrenut će se pilot program inkluzivnog volontiranja u koji će se aktivno uključiti korisnici ustanova a s ciljem poticanja boravka na otvorenom, razvijanja radnih navika i zdravih socijalnih odnosa te prevencije razvoja kroničnih bolesti kod direktnih korisnika.

Tijekom provedbe programa, planira se održavanje praktičnih radionica na temu održivog okoliša, zdrave prehrane, tjelovježbe i terapije pomoću životinja te evaluacija uključenih korisnika.