Udruga “Pegaz” u ovoj županiji je prva počela s programom terapijskog jahanja 2005. godine. Grad Rijeka joj je ustupio bez naknade prostor na Orehovici veličine 15.000 četvornih metara gdje je uređeno jahalište.

Terapijsko jahanje se u svijetu primjenjuje 30-ak godina kao metoda rehabilitacije invalidnih osoba. Ono pomaže poboljšanju općeg stanja korisnika poput normalizacije mišićnog tonusa, smanjenja razvoja patoloških stanja, spazama, pomaže u kontroli držanja i ravnoteže, poboljšava kognitivne sposobnosti. Vrijedni rezultati postižu se kod programa terapijskog jahanja za djecu i zbog odnosa djece s konjem kao drugim živim bićem te emocionalne komponente programa.

Više o programu može se doznati na internetskim stranicama Udruge za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka