Glavni cilj provedbe ovog projekta je djeci sa neurorazvojnim teškoćama i neurorizikom koja nisu obuhvaćena institucionalnom skrbi omogućiti da u najvećoj mogućoj mjeri razviju svoje motoričke, intelektualne i socijalne vještine kako bi izrasli u zadovoljne sigurne i samopouzdane osobe.

Kroz radnoterapijske programe djeluje se na tri ključna područja svakodnevnog života (samozbrinjavanje, slobodno vrijeme i produktivnost). Kroz fizioterapijski pristup želi se na tehnikama i principima neurorazvojne terapije kod neurooštećene djece ostvariti njihov maksimalni potencijal, kao preduvjet funkcionalnosti.

Projekt uključuje direktni terapeutski rad s djecom uz primjenu radnoterapijskih i fizioterapijskih metoda i tehnika za ranu razvojnu intervenciju; rad sa roditeljima kroz provođenje programa “Mama dijete” kroz koji će se osposobiti roditelji da u svakodnevnim životnim situacijama provode naučene postupke; davanje podrške roditeljima u rješavanju određenih socijalnih prava i mogućnosti kroz savjetovalište za roditelje te davanje podrške djetetu, roditelju i stručnjacima u predškolskom i školskom odgoju za što uspješniju integraciju u redovni sustav. Program se provodi od 2009. godine.

Ambulanta služba nalazi se u sklopu Domu zdravlja PGŽ na Zametu, Bože Vidasa 16a, Rijeka.

Više informacija na stranicama Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica.

 

Petak, 17. siječanj 2020.

Završeni radovi na sanaciji i obnovi Psihijatrijske bolnice Lopača

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa zamjenicima Nikolom Ivanišem i Markom Filipovićem te predsjednikom Gradskog vijeća Rijeke Andrejem Poropatom obišao je Psihijatrijsku bolnicu Lopača, u kojoj su nedavno završeni radovi na sanaciji i preuređenju prostorija uništenih u požaru 17. kolovoza 2018. godine.

Više informacija