Obiteljski centar Rijeka pruža telefonske i online usluge savjetovanja i pomaganja i obiteljske medijacije, a građani se mogu obratiti vezano za različite obiteljske situacije,  organizaciju života, smanjenje stigmatizacije i suzbijanja eventualnih sukoba između članova obitelji u ovoj izvanrednoj situaciji.

Obzirom na pojačane mjere sigurnosti i zaštite radi sprečavanja širenja pandemije sukladno važećim preporukama i uputama nadležnih tijela putem podnesaka ili telefonskih poziva obiteljskim centrima, koji djeluju u sklopu centara socijalne skrbi, učestalo se obraćaju roditelji, članovi obitelji, osobe koje su u samoizolaciji ili imaju poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju i prilagodbi drugačijem načinu života.

U odnosu  na sve promjene koje su nastupile mogu se očekivati poteškoće u obiteljskom funkcioniranju u kriznoj situaciji te povećani broj sukoba (pa čak i nasilja) u obiteljima koje žive zajedno oko radnih i školskih obaveza, brige za starije osobe, obavljanja svakodnevnih obveza, načina komunikacije, prilagodbe u svakodnevnim životnim situacijama, zabrane izlazaka, brige oko egzistencije i dr.  kao i kod obitelji u kojima je roditeljstvo razdvojeno i treba im stručna pomoć oko postizanja dogovora vezano uz sadržaje roditeljske skrbi  i svakodnevnu brigu o djeci, odnosno trebaju stručnu pomoć i upute na koji način reagirati i organizirati život sa djecom u situaciji socijalne izolacije i posebnih mjera zaštite.

U svim tim situacijama kada pojedinci, roditelji i/ili članovi obitelji nisu u mogućnosti samostalno postići dogovore ili trebaju psihosocijalnu pomoć i podršku, usluga savjetovanja i pomaganja i/ili usluga obiteljske medijacije su preporučene intervencije i vrlo efikasne metode očuvanja mentalne stabilnosti i/ili  suzbijanja eskalacije eventualnih sukoba u obitelji.

U  ovom periodu usluge savjetovanja i pomaganja i obiteljske medijacije sukladno uputama nadležnih tijela   provoditi  će isključivo putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (Skype, WhatsApp, Viber, Zoom i sl.), a provode ih  posebno educirani stručnjaci zaposleni u podružnicama obiteljskih centara.

Usluge koje pruža obiteljski centar nisu  obavezne već isključivo dobrovoljne i  građani  se mogu  sami javiti  vezano za različite obiteljske situacije,  organizaciju života, smanjenje stigmatizacije i suzbijanja eventualnih sukoba između članova obitelji u ovoj izvanrednoj situaciji.

Stručnjaci Obiteljskog centra Rijeka mogu se kontaktirati putem telefona 051/ 338-526 te e-maila oc-pgz@oc-pgz.hr.