Pozivamo mlade u dobi od 18 do 30 godina života na uključivanje u istraživanje koje provodi Grad Rijeka sa suradnicima s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ispitivanje je potpuno anonimno, a sudjelovanje u istraživanju, u trajanju od cca 15 minuta, dobrovoljno.

Ovim ispitivanjem pokušat će se saznati u kojoj su mjeri mladi Riječani usamljeni, jesu li tjeskobni, depresivni ili pod stresom, koliko su otporni na stres, koliko su skloni agresivnosti i osjećajima ljutnje i neprijateljstva prema drugima, osjećaju li socijalnu podršku važnih osoba, jesu li više optimisti ili pesimisti, te koliko su općenito zadovoljni svojim životom.

Rezultati ispitivanja objavit će se javno na mrežnim stranicama Grada Rijeke, a koristit će se isključivo za planiranje i razvoj novih projekata Grada Rijeke namijenjenih mladima.

Ispitivanju se može pristupiti putem poveznice koja se nalazi na mrežnim stranicama www.svejeok.hr.

Mrežna stranica www.svejeok.hr služi za besplatno i aninimno psihološko online savjetovanje mladih.

Ova je aktivnost nastala u okviru Programa za mlade Grada Rijeke 2018.-2022.