U Rijeci djeluju ustanove zdravstvene i socijalne skrbi čiji su osnivači Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Primorsko-goranska županija ili Grad Rijeka. Navedene ustanove vode sustavnu brigu o djeci i odraslim osobama s posebnim potrebama i invaliditetom.