Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom putem brojnih projekata nudi se niz usluga psihosocijalne i zdravstvene zaštite, od kojih su mnogi poduprti od strane Grada Rijeke i provede s u suradnji s osobama s invaliditetom.

U sljedećim podrubrikama možete doznati više o ustanovama zdravstva i socijalne skrbi koje brinu o djeci s posebnim potrebama i odraslim osobama s invaliditetom, kao i o udrugama te uslugama koje se u Rijeci nude ovoj populaciji.