Vrtići, osnovne i srednje škole

U Dječjem vrtiću Rijeka provodi se poseban program za djecu s teškoćama u razvoju, u okviru kojeg je uz odgoj i obrazovanje, osiguran rehabilitacijsko-terapijski program (logopedski, fizioterapeutski, psihologijski i tretman edukacijskog rehabilitatora), prehrana i prijevoz.

Djeca s težim poteškoćama smještena su u odgojne skupine s posebnim programom  prema primarnom oštećenju (autizam, cerebralna paraliza, usporen psihomotorni razvoj). U skladu s individualnim mogućnostima, djelomično su integrirana u skupine redovnog programa.

Na razini osnovnih škola djeluje model punktova za djecu s teškoćama. Punktovi su stručno ekipirani uredi pri osnovnim školama Grada Rijeke, na koja dolaze učenici s teškoćama iz svih škola u Rijeci i okolici. Za učenike sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima koji su integrirani u redovna nastavna odjeljenja, organizira se produženi stručni postupak ovisno o stupnju oštećenja kod pojedinog djeteta.

Također, učenici s teškoćama u razvoju osposobljavaju se po prilagođenim programima u dvije srednje škole u Rijeci, a u sklopu Sveučilišta u Rijeci djeluje Ured za studente s invaliditetom.

Informatičko obrazovanje

Grad Rijeka organizira besplatne tečajeve osnovnog informatičkog obrazovanja za osobe starije životne dobi, branitelje, korisnike socijalnog programa Grada Rijeke i osobe s invaliditetom, koji imaju prilike steći osnovna znanja korištenja računala i Interneta.

Centar tehničke kulture rijeka provodi program informatičkog obrazovanja osoba sa smanjenim mogućnostima koji financiraju Grad Rijeka i PGŽ.