Grad Rijeka poštuje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Temeljem istog Zakona Grad Rijeka je osnovao i Centar za profesionalnu rehabilitaciju.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, državna tijela dužna su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Grad Rijeka i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava osnovali su Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.

Centar pruža usluge profesionalne rehabilitacije osobama s invaliditetom s područja grada Rijeke, Primorsko- goranske, Ličko – senjske i Istarske županije, a djeluje na adresi Lošinjska 16, Rijeka.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost.

Djelatnost Centra je:

 • organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete za osposobljavanje propisane zakonom;
 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti;
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanje nalaza i mišljenja;
 • analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad;
 • procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja;
 • radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja;
 • informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu;
 • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu;
 • izrada savjetodavnih prijedloga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene;
 • pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije;
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije;
 • tehnička pomoć, podrška i procjena rezultata;
 • informiranje i podrška u izvorima financiranja;
 • izvođenje programa socijalnog uključivanja;
 • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije;
 • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada;
 • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Gradu Rijeci

U Gradu Rijeci broj zaposlenih u skladu s je Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom – što znači da mora zapošljavati 2 posto osoba s invaliditetom na ukupan broj zaposlenika, a zapošljava ih više od 5 posto.