Grad Rijeka poštuje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. U Rijeci djeluje i Centar za profesionalnu rehabilitaciju.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, državna tijela dužna su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Grad Rijeka i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava osnovali su Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, koji je od 1. siječnja 2019. godine postao državna ustanova.

Centar pruža usluge profesionalne rehabilitacije osobama s invaliditetom s područja grada Rijeke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Gradu Rijeci

U Gradu Rijeci broj zaposlenih u skladu s je Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom – što znači da mora zapošljavati 2 posto osoba s invaliditetom na ukupan broj zaposlenika, a zapošljava ih više od 5 posto.