Na javnim gradskim površinama postavljeno je osam, a na riječkim plažama tri sanitarne jedinice pristupačne osobama s invaliditetom.

Sanitarne jedinice mogu se koristiti 24 sata.

Od lipnja 2014. godine jedna sanitarna jedinica u središtu grada može se koristiti pomoću magnetske kartice koja uključuje i magnetsku karticu za parkiranje za osobe s invaliditetom.

Unutar zgrade gradske uprave, Korzo 16, jedan od sanitarnih čvorova u potpunosti je prilagođen osobama s invaliditetom.

Javni sanitarni čvorovi za osobe s invaliditetom naznačeni su u popisu sanitarnih čvorova na području grada Rijeke o kojima vodi brigu Grad Rijeka