Osobe s invaliditetom temeljem određenih kriterija dobivaju dodatne bodovi prilikom uvrštavanja na Listu prvenstva za kupovinu stana sagrađenog po programu društveno poticane stanogradnje, kao i na Listu prvenstva za davanje stanova u najam.

Grad Rijeka donio je Odluku o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje.

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova koji se prodaju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Također Grad je donio i Odluku o najmu stanova.

Stanovi u vlasništvu Grada Rijeke daju se u najam putem Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Kupovina stana sagrađenog po programu društveno poticane stanogradnje

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno člana njegovog obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

 • za invaliditet sa 100% oštećenja organizma 30 bodova,
 • za invaliditet sa preko 50% (a manje od 100%) oštećenja organizma 20 bodova,
 • za invaliditet sa 50% (i manje od 50%) oštećenja organizma 10 bodova.

Ukoliko se radi o malodobnom djetetu članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, za svako malodobno dijete s utvrđenim invaliditetom podnositelju zahtjeva pripada po 30 bodova.

Invaliditet se dokazuje rješenjem nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva.

Najam stana u vlasništvu Grada Rijeke

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, podnositelju zahtjeva pripadaju bodovi, i to:

 • osobama sa utvrđenim stupnjem
  invaliditeta iznad 50% 10 bodova
 • osobama sa utvrđenim stupnjem
  invaliditeta do 50% (uključujući i 50%) 5 bodova
 • bolesnicima koji boluju od kroničnih
  bolesti 5 bodova.

Ispunjavanje uvjeta utvrđenog stupnja invaliditeta dokazuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Bolovanje od kronične bolesti (prema Listi kroničnih bolesti koja je nalazi u Privitku navedene Odluke i čini njen sastavni dio) utvrđuje Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg liječnika specijaliste.

Četvrtak, 11. travanj 2024.

APOS Grada Rijeke objavio natječaj za izgradnju višestambene zgrade s izradom projektne dokumentacije na Zametu u Rijeci koja se gradi po modelu društveno poticane stanogradnje

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke objavila je 11. travnja 2024. godine otvoreni postupak javne nabave izgradnju višestambene zgrade s izradom projektne dokumentacije na Zametu u Rijeci koja se gradi po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Zamet).

Više informacija