Osnovni zdravstveno-statistički podaci temelj su riječkog programa zaštite zdravlja građana.

Prikazane podatke prikuplja i obrađuje Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Podaci se odnose na 2022. godinu.

Broj stanovnika grada Rijeke iznosi 107.964 (Popis stanovništva 2021.)

Osnovni vitalno-statistički podaci (rođeni, umrli)

U Rijeci je ukupno rođeno 697 živorođene djece i troje mrtvorođene djece. Umrlo je ukupno 1.761 osoba, od toga dvoje dojenčadi.

Stopa nataliteta iznosi 6,54, a stopa općeg mortaliteta 16,52. Stopa prirodnog kretanja (razlika između rađanja i umiranja) iznosi -9,98, a vitalni indeks 40 (broj živorođenih na 100 umrlih).

Pobol stanovništva

Tri najučestalije bolesti kod građana Rijeke svih dobnih skupina bile su bolesti dišnog sustava (10,89% od ukupnog broja bolesti), simptomi, znakovi i abnormalni nalazi (9,36%), te bolesti cirkulacijskog sustava (9,02% od ukupnog broja bolesti). Udio oboljelih od bolesti COVID-19 u ukupnom broju oboljelih iznosi 8,53%, odnosno od te je bolesti bolovalo 43.624 osobe.

Pomor stanovništva

Podaci o specifičnom pomoru, ukazuju da su najčešći uzroci smrti stanovnika Rijeke bolesti cirkulacijskog sustava (39,24% od ukupnog broja umrlih), novotvorine (tumori) (27,03% od ukupnog broja umrlih), te COVID-19 (5,96% od ukupnog broja umrlih, odnosno od te je bolesti umrlo 105 osoba).

Dostupnost zdravstvene zaštite

U gradu Rijeci na jednog liječnika primarne zdravstvene zaštite (opća medicina i pedijatri) dolazi 1.055 građana. Na jednog liječnika dentalne medicine dolazi 500 građana.