Osnovni zdravstveno-statistički podaci temelj su riječkog programa zaštite zdravlja građana.

Prikazane podatke prikuplja i obrađuje Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Podaci se odnose na 2018. godinu.

Broj stanovnika grada Rijeke iznosi 128.624 (Popis stanovništva 2011.)

Osnovni vitalno-statistički podaci (rođeni, umrli)

U Rijeci je ukupno rođeno 822 živorođene djece i tri mrtvorođena djeteta. Umrlo je ukupno 1.688 osoba, od toga petero dojenčadi.

Stopa nataliteta iznosi 6,39, a stopa općeg mortaliteta 13,12. Stopa prirodnog kretanja (razlika između rađanja i umiranja) je i dalje negativna, te iznosi -6,73, a vitalni indeks 49 (broj živorođenih na 100 umrlih).

Pobol stanovništva

Tri najučestalije bolesti kod građana Rijeke bile su bolesti dišnog sustava (18,71% od ukupnog broja bolesti), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (10,79% od ukupnog broja bolesti) i bolesti cirkulacijskog sustava (10,19% od ukupnog broja bolesti).

Pomor stanovništva

Podaci o specifičnom pomoru, ukazuju da su najčešći uzroci smrti stanovnika Rijeke bolesti cirkulacijskog sustava (41,82% od ukupnog broja umrlih), te novotvorine (tumori) (29,68% od ukupnog broja umrlih). Slijede vanjski uzroci smrti s udjelom od 7,17% u ukupnom pomoru stanovništva.

Dostupnost zdravstvene zaštite

U gradu Rijeci na jednog liječnika primarne zdravstvene zaštite (opća medicina i pedijatri) dolazi 1.274 građana, a ukupno na jednog liječnika 166 građana (napomena: većina liječnika specijalista djeluje za područje šire od samog grada). Na jednog zubnog liječnika primarne zdravstvene zaštite dolaze 1.738 građana, a ukupno na jednog zubnog liječnika 491 građanin.