Osnovni zdravstveno-statistički podaci temelj su riječkog programa zaštite zdravlja građana.

Prikazane podatke prikuplja i obrađuje Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Podaci se odnose na 2019. godinu.

Broj stanovnika grada Rijeke iznosi 128.624 (Popis stanovništva 2011.)

Osnovni vitalno-statistički podaci (rođeni, umrli)

U Rijeci je ukupno rođeno 808 živorođene djece i dva mrtvorođena djeteta. Umrlo je ukupno 1.623 osobe, od toga jedno dojenče.

Stopa nataliteta iznosi 6,28, a stopa općeg mortaliteta 12,62. Stopa prirodnog kretanja (razlika između rađanja i umiranja) je i dalje negativna, te iznosi -6,34, a vitalni indeks 50 (broj živorođenih na 100 umrlih).

Pobol stanovništva

Tri najučestalije bolesti kod građana Rijeke bile su bolesti dišnog sustava (18,84% od ukupnog broja bolesti), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (10,84% od ukupnog broja bolesti) i bolesti cirkulacijskog sustava (9,08% od ukupnog broja bolesti).

Pomor stanovništva

Podaci o specifičnom pomoru, ukazuju da su najčešći uzroci smrti stanovnika Rijeke bolesti cirkulacijskog sustava (43,25% od ukupnog broja umrlih), te novotvorine (tumori) (29,51% od ukupnog broja umrlih). Slijede endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma s udjelom od 6,22% u ukupnom pomoru stanovništva.

Dostupnost zdravstvene zaštite

U gradu Rijeci na jednog liječnika primarne zdravstvene zaštite (opća medicina i pedijatri) dolazi 1.286 građana, a ukupno na jednog liječnika 159 građana (napomena: većina liječnika specijalista djeluje za područje šire od samog grada). Na jednog zubnog liječnika primarne zdravstvene zaštite dolaze 1.715 građana, a ukupno na jednog zubnog liječnika 461 građanin.