Osnovni zdravstveno-statistički podaci temelj su riječkog programa zaštite zdravlja građana.

Prikazane podatke prikuplja i obrađuje Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Podaci se odnose na 2015. godinu.

Broj stanovnika grada Rijeke iznosi 128.624 (Popis stanovništva 2011.)

Osnovni vitalno-statistički podaci (rođeni, umrli)

U Rijeci je ukupno rođeno 930 živorođene djece i tri mrtvorođena djeteta. Umrle su ukupno 1.742 osobe, od toga dvoje dojenčadi.

Stopa nataliteta iznosi 7,23, a stopa općeg mortaliteta 13,54. Stopa prirodnog kretanja (razlika između rađanja i umiranja) je i dalje negativna, te iznosi -6,31, a vitalni indeks 53 (broj živorođenih na 100 umrlih).

Pobol stanovništva

Tri najučestalije bolesti kod građana Rijeke bile su bolesti dišnog sustava (20,85% od ukupnog broja bolesti), bolesti cirkulacijskog sustava (10,96% od ukupnog broja bolesti) i bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (10,29% od ukupnog broja bolesti).

Pomor stanovništva

Podaci o specifičnom pomoru, ukazuju da su najčešći uzroci smrti stanovnika Rijeke bolesti cirkulacijskog sustava (32,61% od ukupnog broja umrlih), te novotvorine (tumori) (28,65% od ukupnog broja umrlih). Slijede simptomi, znakovi i nepoznati uzroci s udjelom od 7,58% u ukupnom pomoru stanovništva.

Dostupnost zdravstvene zaštite

U gradu Rijeci na jednog liječnika primarne zdravstvene zaštite (opća medicina i pedijatri) dolazi 1.081 građanin, a ukupno na jednog liječnika 166 građana (napomena: većina liječnika specijalista djeluje za područje šire od samog grada). Na jednog zubnog liječnika primarne zdravstvene zaštite dolaze 1.692 osobe, a ukupno na jednog zubnog liječnika 502 građana.