Organizacija sahrane, prava branitelja i socijalno ugroženih građana, riječka groblja.

 

Utorak, 27. veljača 2018.

Gradsko vijeće donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine

Riječko Gradsko vijeće usvojilo je dva ključna dokumenta vezana za strategiju održivog gospodarenja otpadom. Riječ je o Planu gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. – 2022. godine i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kojom će se uvesti novi način obračuna i zbrinjavanja otpada.

Više informacija

Skip to content