Organizacija sahrane, prava branitelja i socijalno ugroženih građana, riječka groblja.