Od početka 20. stoljeća do 2004. godine u Rijeci kućni ljubimci su se mogli sahraniti na groblju kućnih ljubimaca na Kozali u Lukovićima. Groblje je moralo biti zatvoreno zbog novog Zakona o veterinarstvu koji ne dopušta pokapanje životinja u zemlju, već samo spaljivanje u za to predviđenoj spalionici.

Grad Rijeka skrbi o hortikulturnom uređenju groblja kućnih ljubimaca na Kozali. Stoga, iako se ukopi već dugi niz godina ne održavaju, groblje nije zapušteno.

Ono sada ima funkciju spomenika, a na većini grobnica vidi se da ih vlasnici posjećuju i danas.

Prošetati grobljem kućnih ljubimaca posebno je fascinantno na blagdan Svih Svetih kad ono jednako posjećeno kao i ostala groblja, te ukrašeno cvijećem i svijećama.