Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvođenje kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove, plaže, kupališta i slično. Dozvoljeno je dovođenje psa na plaže i kupališta namijenjene isključivo za pse.

Dovođenje kućnog ljubimca u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Zabranjeno je dovođenje kućnog ljubimca na javnu površinu bez nadzora.

Zabranjeno je dovođenje na javnu površinu psa bez povodca, a ukoliko je pas utvrđen kao opasan, obavezna je i upotreba zaštitne košare (brnjice). U parkovima i na drugim zelenim površinama dozvoljeno je vođenje psa isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka. Zabranjeno je dovođenje i puštanje psa na javne površine označene znakovima zabrane te na travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje (vrećica, papir, posuda i slično) i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde.

Obveza čišćenja odnosi se i na osobe koje hrane pse ili mačke lutalice (slobodnoživuće mačke), uslijed čega dolazi do onečišćenja javne površine ostacima hrane ili drugim predmetima koji služe za njihovo hranjenje (posude za hranu i slična ambalaža i predmeti).

Više o ovlastima komunalnog redara te kontakti na Komunalnom redarstvu.