S ciljem poticanja građana na udomljavanje pasa s područja grada Rijeke iz Skloništa za životinje u Liču, Grad Rijeka će jednu godinu subvencionirati hranu za udomljene životinje.

Na osnovu važećih zakonska, gradovi i općine dužni su osigurati uvjete za smještaj životinja u adekvatno sklonište, raditi na smanjenju populacije pasa lutalica i slobodno živućih mačaka, kontrolirati čipiranja pasa, informirati građane, ali i poticati ih na udomljavanje napuštenih životinja.

Grad Rijeka je sklopio ugovor sa Veterinarskom stanicom Rijeka, koja ima Sklonište za životinje u Liču, za usluge hvatanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja te higijeničarske usluge. Napuštena životinja u skloništu je pod veterinarskim nadzorom sve do udomljavanja. Po dolasku u sklonište životinje se smještaju u karantenu. Nakon isteka karantene životinje se oglašavaju na web-stranici i na facebook stranici skloništa s ciljem udomljavanja.

Tijekom 2021. godine iz Skloništa za nezbrinute životinje „Lič“ udomljeno je 20 pasa s područja grada Rijeke.

Kako bi potaknuo građane na veće udomljavanje pasa napuštenih na području Rijeke, a potom zbrinutih u skloništu u Liču, a na temelju podnesenog amandmana na proračun, Grad Rijeka će sudjelovati u sufinanciranju hrane prvih godinu dana udomljavanja s 200 kuna mjesečno.

Kako je na 17. kolegiju gradonačelnika pojasnila pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar, potencijalni udomitelj dolazi u Sklonište „Lič“ te odabire psa s područja grada Rijeke. Udomitelj psa sklapa ugovor sa Skloništem. Ugovor dostavlja u Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, gdje dobiva bonove za hranu po izboru za udomljenog psa prvih 12 mjeseci od udomljenja. Tvrtka koja će biti opskrbljivač hranom za pse po izboru udomitelja odabrati će se putem odgovarajućeg postupka nabave. Predviđena sredstva ući će u plansku stavku i biti će obvezna za sve naredne godine. Trenutno je u proračunu Grada Rijeke za ovu godinu za ovu svrhu osigurano 24 tisuće kuna.

Gradonačelnik Rijeke izrazio je uvjerenje da će ova mjera potaknuti građane na veće udomljavanje te pozvao sve građane na udome psa iz skloništa u Liču.

Što se tiče ostalih novosti koje bi mogle zanimati vlasnike pasa, treba reći da Grad Rijeka u 2022. godini planira uređenje još jednog parka za pse na Pomeriju, južno od starog Riječkog rodilišta. Na području grada trenutno postoji sedam parkova za pse i dvije plaže za pse. Za njihovo je uređenje Grad Rijeka je izdvojio ukupno 850 tisuća kuna.

(foto: Facebook Sklonište za napuštene životinje Lič)