Kućice za ulične mačke, koje će izraditi polaznici radionica Doma mladih Rijeka, bit će postavljene na 15 lokacija diljem Rijeke.

Izrada i postava kućica rezultat je inicijative vijećnika Akcije mladih i Unije Kvarnera u Gradskom vijeću Grada Rijeke. Naime, u sklopu usvajanja proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu jedan od prihvaćenih amandmana je bio i amandman dvojice vijećnika o financiranje projekta izrade kućica za ulične tzv. slobodno živuće mačke.

Tako je Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb dogovorio sa Domom mladih da će u sklopu redovnih radionica, te radionica „Proljeća i ljeta u Domu mladih“, polaznici – djeca u dobi od 9 do 13 godina, pod vodstvom voditeljice modelarske radionice, izrađivati kućice za mačke.

U planu je izrada 15 kućica koje bi bile kvalitetno napravljene, kako bi mačkama pružile zaštitu od atmosferskih neprilika, te živopisno obojane kako bi uljepšale kvartovski okoliš. Ovakvim načinom izrade kućica, s jedne strane, djeca će imati priliku naučiti obrađivati drvo, a s druge strane, postavom kućica želi se razvijati kod djece i odraslih empatiju prema životinjama, potaknuti kod građana brigu o slobodno živućim mačkama, te stvoriti punktove kraj kojih će građani sami voditi brigu o slobodno živućim mačkama.

Prema prijedlogu Odjela gradske uprave za komunalni sustav kućice bi trebale biti postavljene ma sljedećim lokacijama: Boćarski klub Pećine, Šetalište XIII. divizije 74 (park iznad kluba), Šetalište Joakima Rakovca (u šumarku ispod ceste, preko puta stuba kojima se penje u Perivoj Gospe Trsatske), Trsat (šumarak preko puta ovalnog parkića što se nalazi ispred Osnovne škole Trsat i Ljekarne Trsat), Stari grad (zelena oaza ispred crkvenih zidina kod Kosog tornja u Starom gradu), Krešimirova ulica (ulaz željezničke pruge u Luku Rijeka na Žabici), Zamet (neposredna blizina vrtića, škole i ambulante), Ratka Petrovića (šumica iznad okretišta), Ive Lole Ribara (površina iznad bivšeg okretišta), Bivio (zelena površina iznad okretišta autobusa), Drenova (zelena površina kod okretišta autobusa), Bogomira Ćikovića Marčeva (zelena površina ispod igrališta), Srdoči (zelena površina ispod osnovne škole – prema igralištu), Podvežica (okretište autobusa), Krimeja (zelena površina ispod Ulice Martina Kontuša), Vežica (zelena površina u Ulici Franje Belulovića).

Troškovi projekta za izradu 15 kućica procjenjuju se na 25.000,00 kn od čega bi 20.000,00 kn osigurao Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za pokriće troškova materijala, a 5.000,00 kn Dom mladih za udio u plaći voditelja radionica.

Zaključak o sufinanciranju projekta “Izrada kućica za slobodno živuće mačke u gradu Rijeci” donio je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.

(foto: Pexels)