Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za zdravlje i dobrobit životinje stoga je dužan brinuti o njegovoj prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati ispravno.

Posjednik kućnog ljubimca:

  • ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu, ili nedostatku kisika, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah;
  • ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah;
  • ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom;
  • mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje kućnog ljubimca osigurati da životinja nije opasna za okolinu;
  • odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Za kršenje ovih odredbi propisane su novčane kazne, a za nadzor je nadležno Komunalno redarstvo.