Parkovi za pse nalaze se na sljedećim lokacijama:

  • u Ulici Petra Kobeka u Škurinjskoj dragi,
  • u Ulici Braće Pavlinić na Podvežici,
  • u Ulici Plase na Podmurvicama,
  • u Hegedušićevoj ulici na području Mjesnog odbora Sveti Nikola,
  • u Ulici Mire Radune Ban na Banderovu,
  • u Ulici Kačjak na Trsatu,
  • u Ulici Lukovići na području Mjesnog odbora Brašćine-Pulac.

Škurinjska draga

Park u Ulici Petra Kobeka u Škurinjskoj dragi bio je prvi uređen park za pse na području grada Rijeke. Park je osmišljen na način da se travnata površina ogradila mrežastom ogradom, na ulazu su postavljena dupla vrata s predprostorom u kojem se psu skida povodnik te ga se pušta u park. Na ulaznim vratima je postavlja natpisna tabla s pravilima ponašanja namijenjena vlasnicima pasa.

Pravila ponašanja kreirana su prema uputama udruga za zaštitu životinja i prema prijedlozima koje su uputili građani u okviru e-konzultacije o kućnim ljubimcima.

Park je opremljen klupama za vlasnike pasa, parkovnim košaricama i kutijama s vrećicama za pseći izmet, obzirom da su vlasnici dužni pokupiti izmet iza svog psa.

Podvežica

Drugi park za pse nalazi na području Mjesnog odbora Podvežica u Ulici braće Pavlinić, kod kafića Times blizu riječke zaobilaznice.

Park je ograđen mrežastom ogradom visokom 1,5 metara, a površina od oko 600 metara četvornih je pošljunčana. Na ulazu su postavljena dupla vrata s predprostorom u kojem se psu skida povodac te ga se tek tad pušta u park. Na ulaznim vratima je stavljena natpisna tabla s pravilima ponašanja namijenjena vlasnicima pasa. Postavljene su i košare s vrećicama za pasji izmet i parkovne košare za otpad.

Podmurvice

Park za pse u Ulici Plase na Podmurvicama namijenjen je za istrčavanje pasa na ograđenoj površini veličine 600 m2. Središnji dio parka je travnat, s postavljenim agility spravama za vježbu i igru, a rubom parka je uređena pošljunčana staza s klupama.

Sveti Nikola

I u Hegedušićevoj ulici kod kućnog br. 23, sjeverozapadno od Kauflanda, uređen je park za pse. U parku je postavljena zaštitna ograda s odvojenim prostorom za pripremu pasa, postavljene su sprave za igru pasa i komunalna oprema, klupice i koševi za otpatke.

Banderovo

Park, koji se nalazi sjeverno od Centra za rehabilitaciju Slava Raškaj, uređen je na ograđenoj površini od 550 metara četvornih. Uređenje parka nije dovršeno, budući da se park, koji je Grad Rijeka odlučio staviti u funkciju na temelju prijedloga građana kroz program malih komunalnih akcija, tzv. komunalnih prioriteta mjesnih dobra, putem kojeg se planira i postava agility sprava za pse.

Trsat

Park za pse uređen je na području MO Grad Trsat, u istočnom dijelu, južno od kućnog broja 10 u ulici Kačjak. Park površine 700m2  je pošljunčan i ograđen mrežastom ogradom s predprostorom te opremljen sa spravama, klupama i parkovnim košaricama.

Lukovići

Park na Lukovićima uređen je u neposrednoj blizini Groblja kućnih ljubimaca, na području Mjesnog odbora Brašćine-Pulac. Park koji se nalazi u Ulici Lukovići, zapadno od kućnog broja 9, ima površinu od 750 m2 te je ograđen žičanom mrežom s predprostorom. Opremljen je s dvije agility sprave, klupama, košaricama za smeće i vrećicama za pseći izmet. Na ulazu u park i groblje uređen je mali trg s klupama i fontanom za pitku vodu.