U Rijeci trenutno postoje četiri parka za pse:

  • u Ulici Petra Kobeka u Škurinjskoj dragi,
  • u Ulici Braće Pavlinić na Podvežici,
  • u Ulici Plase na Podmurvicama
  • u Hegedušićevoj ulici na području Mjesnog odbora Sveti Nikola.

Škurinjska draga

Park u Ulici Petra Kobeka u Škurinjskoj dragi bio je prvi uređen park za pse na području grada Rijeke. Park je osmišljen na način da se travnata površina ogradila mrežastom ogradom, na ulazu su postavljena dupla vrata s predprostorom u kojem se psu skida povodnik te ga se pušta u park. Na ulaznim vratima je postavlja natpisna tabla s pravilima ponašanja namijenjena vlasnicima pasa.

Pravila ponašanja kreirana su prema uputama udruga za zaštitu životinja i prema prijedlozima koje su uputili građani u okviru e-konzultacije o kućnim ljubimcima.

Park je opremljen klupama za vlasnike pasa, parkovnim košaricama i kutijama s vrećicama za pseći izmet, obzirom da su vlasnici dužni pokupiti izmet iza svog psa.

Podvežica

Drugi park za pse nalazi na području Mjesnog odbora Podvežica u Ulici braće Pavlinić, kod kafića Times blizu riječke zaobilaznice.

Park je ograđen mrežastom ogradom visokom 1,5 metara, a površina od oko 600 metara kvadratnih je pošljunčana. Na ulazu su postavljena dupla vrata s predprostorom u kojem se psu skida povodac te ga se tek tad pušta u park. Na ulaznim vratima je stavljena natpisna tabla s pravilima ponašanja namijenjena vlasnicima pasa. Postavljene su i košare s vrećicama za pasji izmet i parkovne košare za otpad.

Podmurvice

Park za pse u Ulici Plase na Podmurvicama namijenjen je za istrčavanje pasa na ograđenoj površini veličine 600 m2. Središnji dio parka je travnat, s postavljenim agility spravama za vježbu i igru, a rubom parka je uređena pošljunčana staza s klupama.

Sveti Nikola

I u Hegedušićevoj ulici kod kućnog br. 23, sjeverozapadno od Kauflanda, uređen je park za pse. U parku je postavljena zaštitna ograda s odvojenim prostorom za pripremu pasa, postavljene su sprave za igru pasa i komunalna oprema, klupice i koševi za otpatke.