Na području Lukovića Grad Rijeka uredio je postojeće Groblje kućnih ljubimaca u okviru kojeg je uređen i novi park za pse.

Groblje kućnih ljubimaca i novouređeni park obišli su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, njegov zamjenik Marko Filipović, predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat te pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević sa suradnicima.

Groblje kućnih ljubimaca u Rijeci je formirano početkom 20. stoljeća i služilo je za ukapanje kućnih ljubimaca, no danas je zbog odredbi Zakona o veterinarstvu zatvoreno.
„Kad je Zakon o veterinarstvu zabranio ukapanje kućnih ljubimaca, brigu o groblju preuzeo je Grad Rijeka. Groblje želimo predstaviti i kao riječku atrakciju, budući da je malo takvih groblja u Europi,“ kazao je gradonačelnik Obersnel prilikom obilaska groblja.

Gradonačelnik Obersnel i pročelnica Miličević su najavili kako će grad Rijeka razmotriti mogućnost ponovne sahrane kućnih ljubimaca, ali na način da se, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, ukopa urna s pepelom.

U uređenje groblja i novog parka za pse uloženo 190 tisuća kuna

U uređenje parka za pse i Groblja kućnih ljubimaca Grad Rijeka uložio je 190 tisuća kuna.

Površina groblja je očišćena i hortikulturno uređena. Također, djelomično je uređena i pošljunčana staza koju zbog nepravilno raspoređenih grobova nije bilo moguće urediti u cijelosti odnosno do svakog groba.  Izvedena je i betonska pristupna staza koja vodi do popločanog trga na kojem su postavljene klupe i fontana za pitku vodu.

Uz južni dio groblja, uzdužna travnata površina je uređena kao park za pse, sedmi po redu u Rijeci. Park je opremljen s dvije agility sprave, klupama, košaricama za smeće i vrećicama za pseći izmet.

Park je površine 750 m2, ograđen žičanom mrežom, s predprostorom. Uz ogradu između parka i groblja posađena je zimzelena živica, a uz nju grmovi nara.

U Rijeci sada sedam parkova i dvije plaže za pse

Grad Rijeka do sada je izgradio odnosno uredio sedam parkova za pse pa tako uz ovaj park postoje još i parkovi u Ulici Petra Kobeka,  u Ulici Braće Pavlinić na području Mjesnog odbora Podvežica, na Podmurvicama, u Hegedušićevoj ulici kod kućnog br. 23 (sjeverozapadno od Kauflanda), u Ulici Mire Radune Ban na području Mjesnog odbora Banderovo te na Trsatu.

S uređenjem parkova za pse Grad Rijeka započeo je 2014. godine, a u sedam do sada uređenih parkova utrošeno je ukupno 778 tisuća kuna.

Uz parkove za istrčavanje pasa Grad Rijeka realizirao je i dvije plaže za pse – na Pećinama, na plaži Brajdica, te na Kantridi, na dijelu plaže Igralište.